Vilken/Vilka Retorikföreläsningar är
du intresserad av?

På Nuyorican Poets Café, New York.
På Nuyorican Poets Café, New York.